Skärmbild, vecka.     Åter "Kalendern i stora drag"

De brunröda knapparna visar årets veckonummer. Under knapparna visas var under året de olika storhelgerna ligger.

Vid klick på respektive knapp öppnas den veckan