Kalendern i stora drag  Startsida

Kalendern kan visa datum från år 1800 till och med 2099.

Med flikarna väljer du mellan  tre olika vyer::

  1. Vecka
  2. Tertial
  3. År

Varje vy har en och kan bara ha var sin "vald dag "och den kan men behöver inte vara olika per vy. Vyerna är alltså oberoende av varandra men noteringar till en "vald dag "återspeglas direkt i de andra vyerna om de omfattar samma datum som nyss nämnda "vald dag ".

Den vy Kalendern öppnar först är Tertialet.

I samtliga tre vyer finns möjlighet att göra anteckningar kopplade till "Vald dag"

I veckovyn kan man direkt komma åt veckans sju dagar och den visar en kalendervecka i taget men även en graf med årets veckonummer och storhelgerna..

I de båda andra vyerna liksom i helgträdet är visningen löpande. Med detta menas att det visas en period om c:a 4 månader i tertialvyn och c:a12 månader i årsvyn.

Kalendern visar vid start som första månad den månad som innehåller dagens datum och de 3 respektive 11 nästa månaderna i tertial respektive årsvyerna.

Om inte den 1:a i den först visade månaden respektive den sista i den sist visade månaden infaller på måndag resp söndag fylls dessa start- och ändveckor ut med anslutande månader. Därför påståendet om att kalendern visar c:a 4 månader resp c:a 12 månader.

Vid ändringar av valt datum är principen för visning densamma.