English

The calendar has ISO Standard (ISO 8601) week numbers, Swedish fixed and non-fixed holidays according to Swedish standard calendar. I made it for two purposes, first because I needed a project to learn Visual Basic as a programming language, second because by that time in 1998 Mr. Gates Outlook was not able to put the All Saints´ holiday correct in the Outlook calendar! The calendar has been tested on Win 95, Win 98, Win 2K and runs happy also in Win XP. It is free to use. 

Svenska 

Kalendern visar ISO standard (ISO 8601) veckonummer, fasta och icke fasta svenska helgdagar. Den är gjord av två orsaker, dels behövde jag ett projekt att lära mig programmera Visual Basic, dels för att jag saknade en datakalender som visade inte bara måndag - söndag utan även våra helgdagar och veckonummer! Jag prövade först MS Outlooks kalender. När projektet startade hösten 1998 visade Outlook inte Allhelgonahelgen rätt. Den låg en vecka fel!

Bylings kalender är en generisk kalender. Den är alltså inte specifik för ett visst år utan den rullar på både framåt och bakåt i tiden. Den har testats under Win 95, Win 98, Win 2K och fungerar utmärkt även under Win XP. Använd den som den är, den är fri.

Mer om kalendern

Kommentarer till: :webmaster@krasaki.com

Checked:28 februari 2004